ESTVAD & RØNBJERG

kalender

2017

August

14, Skolestart Ådalskolen

17. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

17. Menighedsrådsmøde kl. 17 i Kirkeladen

17. Skolebestyrelsesmøde, Ådalskolen

20. Gudstjeneste ved søen kl. 20

21. Tilmelding til badminton (leje af bane) i Rønbjerghallen. (Det er ikke muligt at betale kontant).

23. Åletur til Feggesund Kro i bus – Afgang kl. 16.30 v. forsamlingshuset

24. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

24. Spejderopstart kl. 16.30 ved Knasten

30. Grillaften for 0. årgangs børn og forældre, Ådalskolen

 

September

4. kl. 19.00 Opstart badminton mandag

5. kl. 17.00 – 18.00. Opstart Badminton 0. – 6. klasse.

 kl. 20.20 – 21.30. Opstart Fitness

6. kl. 17.15. Opstart børnegymnastik børnehavebørn

 kl. 18.00 Opstart badminton onsdag

6. Forældremøde 0.-3. årg. Ådalskolen

7. Forældremøde 4. 6. årg. Ådalskolen

7. kl. 19.30 Opstart håndbold dame og herre.

10. Ådalskolen løber Skiveløbet.

14. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

15. kl. 14.30 – 16.00 Opstart Taekwondo

20. Møde for klasseforældreråd, Ådalskolen

21. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

21. Menighedsrådsmøde kl. 17.00 i Kirkeladen

23. Høstfest i forsamlingshudet

26. kl. 19.00 – 20.00 Opstart Yoga

28. Filmaften kl. 19 i Kirkeladen

 

Oktober

Primo oktober:

Opstart fodbold oldboys og ungdom herre

4. Fortælleeftermiddag kl. 14-16 i Kirkeladen

5. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

5. Menighedsrådsmøde kl. 16.30 (fælles med Egeris) i Kirkeladen

11. Foredrag i forsamlingshuset ”Kirken på landet” m. Biskop Henrik Stubkær – kl. 19

12. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

13. Skolernes Motionsdag, Ådalskolen

16. kl. 17.00 – 18.00 Opstart fodbold 3. -4. klasse

Uge 42: Efterårsferie, Ådalskolen

17. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

24. Skolebestyrelsesmøde, Ådalskolen

27. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

29. Menighedsmøde kl. 16-18 i Kirkeladen

 

November

3. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

6. Filmaften kl. 19 i Kirkeladen

15. Hyggeeftermiddag med musik og sang

kl. 14.00 på plejecentret

16. Menighedsrådsmøde kl. 17.00 i Kirkeladen

17. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

22. Fortælleeftermiddag kl. 14-16 i Kirkeladen

24. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

26. Syng julen ind kl. 16.00 i Rønbjerg kirke

29. Juletræstænding kl. 17 på torvet

 

December

1. Prædikenværksted kl. 9.00-11.00 i Kirkeladen

13. Julekoncert i Estvad kirke kl. 19.00 med Flyndersøkoret

 

 

2018

April

7. Posefesten 2018